Programación TVG     Programación TVG2

TVG

15-04-2024

08:00 h   BOS DÍAS: BOS DÍAS 15.04.2024
12:00 h   A BÓLA EXTRA: A BOLA EXTRA 845
12:30 h   A REVISTA: A REVISTA 15.04.2024
21:45 h   + CUÑADOS: As segundas partes si que son boas
22:00 h   CUÑADOS
01:00 h   A REVISTA: A REVISTA 15.04.2024

16-04-2024

08:00 h   BOS DÍAS: BOS DÍAS 16.04.2024
12:00 h   A BÓLA EXTRA: A BOLA EXTRA 846
12:30 h   A REVISTA: A REVISTA 16.04.2024
00:05 h   ESMERALD FOREST, THE

17-04-2024

08:00 h   BOS DÍAS: BOS DÍAS 17.04.2024
12:00 h   A BÓLA EXTRA: A BOLA EXTRA 847
12:30 h   A REVISTA: A REVISTA 17.04.2024
22:00 h   TRAES UNHA CANTIGA?: TRAES UNHA CANTIGA? 8
22:55 h   NOITE XIGANTE: NOITE XIGANTE II 10
00:55 h   ABISMO